נר התמיד


אריה יהושע שטראוס איתמר איליה יובל לוי יוחנן הילברג
דוד אייזן נדל לישינצקי שקד עוזרי אריה דביר
      אריה דביר